• 19 września 2022
zeby mleczne

Czy usuwanie zębów mlecznych ze wskazań ortodontycznych jest bezpieczne?

U każdego człowieka, na początku rozwijania się zgryzu, w jamie ustnej pojawiają się zęby mleczne. Z czasem wraz z dalszym rozwojem łuków zębowych są one w naturalny sposób zastępowane zębami stałymi. W niektórych przypadkach, ze specjalnych wskazań ortodontycznych może jednak wystąpić konieczność usunięcia zębów mlecznych w celu zapobiegnięcia rozwojowi wad zgryzu. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule.

Kiedy najczęściej konieczne jest usunięcie zęba mlecznego ze wskazań ortodontycznych?

Najważniejszą i najczęściej stwierdzaną przyczyną usuwania zębów mlecznych ze wskazań ortodontycznych jest obecność tzw. zębów przetrwałych. Nazwa ta jest stosowana do opisywania zębów mlecznych, które pozostają w jamie ustnej po upłynięciu przewidzianego terminu ich utraty. Najczęściej problem ten występuje w przypadkach gdy znajdujący się głęboko w dziąśle ząb stały jest w formie zatrzymanej, czyli nie ma możliwości, żeby się wyrżnąć. Przed usunięciem zęba mlecznego niezbędne jest jednak najpierw sprawdzenie poprzez wykonanie zdjęcia RTG obecności i dokładnego położenia zęba stałego. Jak tłumaczy nasz rozmówca, lekarz ortodonta z Kliniki Stomatologicznej S Dental Clinic w Warszawie na Ursynowie:

Podczas normalnego rozwoju zgryzu u dziecka ząb mleczny powinien zostać samoistnie zastąpiony przez ząb stały w momencie wykształcenia się około ¾ jego korzenia. Po tym czasie ząb mleczny uznaje się za przetrwały i w celu zapobiegnięcia rozwojowi wady zgryzu, zaleca się jego szybkie usunięcie, a następnie rozpoczęcie leczenia ortodontycznego.

Ekstrakcja zębów mlecznych związana z reinkluzją

Inną przyczyną konieczności usunięcia zębów mlecznych jest reinkluzja, czyli powolne, całkowite lub częściowe, zagłębianie się w zębodole wyrżniętych zębów mlecznych lub (rzadziej) zębów stałych. Przyczyną częściowej lub całkowitej reinkluzji mogą być wywierany przez zęby sąsiednie  poziomy nacisk, zrosty między kością wyrostka zębodołowego a cementem korzeniowym, niewydolność tkanek przyzębia lub dysfunkcja mowy, związana ze wtłaczaniem języka między łuki zębowe. Przed przeprowadzeniem w takich przypadkach zabiegów wyrywania zębów mlecznych, niezbędne jest najpierw wykonanie zdjęcia radiologicznego, na którym będą widoczne cechy budowy usuwanego zęba i otaczającej go kości.

Usuwanie zębów mlecznych związane ze stłoczeniami zębowymi

Usunięcie zębów mlecznych ze wskazań ortodontycznych może być też konieczne w przypadkach stwierdzenia stłoczeń pochodzenia zębowego. Może do tego dojść w okresie wczesnego uzębienia mieszanego. W takich przypadkach konieczne może być zastosowanie metody ekstrakcji seryjnej, która polega na usunięciu w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie najpierw zębów mlecznych, a później w razie potrzeby także niektórych zębów stałych. Wszystkie te działania mają na celu uzyskanie odpowiedniej ilości w łukach zębowych w  celu prawidłowego później ustawienia wszystkich zębów w łukach i uniknięcia rozwoju wad zgryzu.

Dodaj komentarz