• 19 września 2022
badanie wzroku

Jakie wskazania i na czym polega badanie GDx PRO?

Badanie GDx PRO to metoda pomiaru warstwy włókien nerwowych oka. W przebiegu jaskry ulegają one zmianom. Wykrycie ich na wczesnym etapie ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala szybciej zatrzymać rozwój choroby. Lekarz może zlecać badanie GDx Pro także w celach kontrolnych. Dowiedz się, na czym ono polega i jakie są wskazania do jego wykonywania.

Na czym polega badanie GDx Pro?

Polarymetria skanningowa GDx to badanie, które umożliwia zbadanie nerwu wzrokowego. Dzięki niemu możliwe jest:

  • ocenienie grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki przy tarczy nerwu wzrokowego;
  • poznanie rozkładu grubości warstw włókien nerwowych wokół tarczy nerwu II,
  • określenie występujących ubytków i zestawienie ich z wynikami z normatywnej bazy danych.

Metoda ta jest bezbolesna i nieinwazyjna. Badanie GDx PRO sprawdza opóźnienie, jakie pojawia się w jednej składowej spolaryzowanego światła wobec drugiej składowej (która jest do niej prostopadła). W efekcie uzyskuje się obraz w postaci kolorowej mapy oraz wykres w formie dwugarbnej krzywej. Przedstawia on:

  • średnie polarymetryczne grubości warstw włókien nerwowych sektorów górnego i dolnego,
  • współczynnik międzyocznej symetrii,
  • współczynnik NFI (nerve fibre index).

Badanie GDx wykonuje się aparatami różnej generacji. Urządzenia I generacji zostały wycofane z użytku ze względu na największy stopień obarczenia błędem pomiarów. W użytku są natomiast aparaty II i III generacji. Te ostatnie są najbardziej zaawansowane technologicznie i najdokładniejsze, dlatego obecnie prawie wyparły starszy model. Aparaty GDx PRO mogą dodatkowo automatycznie porównywać kolejne badania. Właśnie takie urządzenia wykorzystuje do badań Centrum Okulistyczne Jaskra w Warszawie. Specjalizuje się ono w diagnostyce i leczeniu jaskry.

Wskazania do badań GDx PRO

Wskazaniem do wykonania badań GDx PRO jest przede wszystkim podejrzenie jaskry u pacjenta. Ta nieuleczalna choroba na początku rozwija się bezobjawowo. Z czasem jednak powoduje tzw. efekt halo, nieostre widzenie, a nawet ubytki w polu widzenia. Im szybciej zdiagnozuje się jaskrę, tym szybciej można zatrzymać albo wyhamować jej rozwój. Właśnie dlatego tak ważna jest diagnostyka.

W przypadku badania GDx PRO duże znaczenie ma umiejętna interpretacja wyników. Warto więc wykonywać je w miejscach, zatrudniających doświadczonych okulistów, najlepiej specjalizujących się w leczeniu jaskry. Wskazaniem do badania GDx PRO może być też potrzeba monitorowania przebiegu już wykrytej choroby lub oceny skuteczności wdrożonego leczenia.

Dodaj komentarz