• 31 maja 2023
leczenie nowotworowe

Jakie są główne metody leczenia nowotworów pęcherza moczowego?

Nowotwory pęcherza moczowego stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób na całym świecie. W dzisiejszych czasach istnieje wiele metod leczenia tej choroby, które mają na celu zahamowanie wzrostu nowotworu, kontrolę objawów oraz poprawę jakości życia pacjentów.

Czy chirurgiczne i chemioterapełtyczne metody pomagają w leczeniu?

Chirurgiczne usunięcie guza jest jedną z podstawowych metod na leczenie nowotworów pęcherza moczowego w Kędzierzynie-Koźlu. W zależności od zaawansowania choroby może być konieczne usunięcie jedynie guza (resekcja transuretralna) lub całego pęcherza (cystektomia). W przypadku cystektomii konieczne jest również przeprowadzenie rekonstrukcji drogami moczowymi, aby umożliwić pacjentowi normalne oddawanie moczu. Chirurgia może być także stosowana w celu usunięcia przerzutów nowotworu do innych narządów.

Chemioterapia jest metodą, która polega na podawaniu pacjentowi leków przeciwnowotworowych, które mają na celu zniszczenie komórek nowotworowych. Jest stosowana zarówno przed operacją, aby zmniejszyć rozmiar guza i ułatwić jego usunięcie, jak i po operacji, aby zniszczyć ewentualne pozostałe komórki nowotworowe. W przypadku zaawansowanego stadium choroby chemioterapia może być stosowana w celu złagodzenia objawów i poprawy jakości życia pacjenta.

Czy radioterapia i immunoterapia pomaga wyleczyć?

Radioterapia, którą stosuje Prywatny gabinet urologiczny, jest metodą, w której wykorzystuje się promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych. Może być stosowana przed operacją w celu zmniejszenia guza, po operacji w celu zniszczenia ewentualnych pozostałych komórek nowotworowych, a także jako metoda samodzielna u pacjentów, u których nie jest możliwa chirurgiczna interwencja. Radioterapia może być prowadzona z zewnętrznego źródła promieniowania (radioterapia zewnętrzna) lub przez wprowadzenie materiału radioaktywnego bezpośrednio do pęcherza moczowego (brachyterapia).

Immunoterapia jest stosowana jako metoda leczenia nowotworów pęcherza moczowego, zwłaszcza w przypadkach zaawansowanych. Polega ona na stymulowaniu układu odpornościowego pacjenta do zwalczania komórek nowotworowych. 

Najczęściej stosowaną formą immunoterapii w tej chorobie jest podawanie leku o nazwie BCG, który jest wstrzykiwany do pęcherza moczowego. BCG wywołuje miejscową reakcję zapalną, która przyciąga komórki odpornościowe do obszaru guza i pobudza je do zwalczania komórek nowotworowych.

Dodaj komentarz