• 11 lipca 2023
choroby glowy

Jakie leczenie stosuje się w przypadku Alzheimera?

Choroba Alzheimera to postępująca, nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do stopniowego pogarszania pamięci, funkcji poznawczych i zdolności do wykonywania codziennych czynności. W Polsce cierpi na nią około 400 tysięcy ludzi, a liczba ta wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa będzie jeszcze rosła. Pomimo braku skutecznych metod leczenia, naukowcy na całym świecie pracują nad opracowaniem innowacyjnych terapii mających na celu opóźnienie progresji choroby i poprawę jakości życia pacjentów.

Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera

Obecnie stosowane leki w terapii choroby Alzheimera mają na celu przede wszystkim łagodzenie objawów i spowolnienie postępu choroby. Leki z grupy cholinesterazowych inhibitorów (takie jak donepezil, galantamina czy rywastygmina) zwiększają stężenie acetylocholiny w mózgu, co poprawia przewodzenie impulsów nerwowych między komórkami nerwowymi i może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych. Inhibitory NMDA (N-metylo-D-aspartylu), takie jak memantyna, blokują receptory odpowiedzialne za uszkadzanie komórek nerwowych i również mają na celu spowolnienie tempa postępu choroby.

Ważnym elementem leczenia choroby Alzheimera są także interwencje nie-farmakologiczne, które wspomagają leczenie farmakologiczne i przyczyniają się do poprawy jakości życia chorych. Do takich działań należą m.in. terapia zajęciowa, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa czy terapia rodzinna. Specjaliści zazwyczaj zalecają indywidualne podejście do każdego przypadku, dostosowane do potrzeb pacjenta, zmniejszenie ryzyka wystąpienia objawów depresyjnych oraz stymulację aktywności umysłowej i fizycznej.

Badania nad nowymi metodami leczenia

W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp w badaniach nad chorobą Alzheimera, co przyczynia się do poszerzenia wiedzy o jej patomechanizmach i możliwościach terapeutycznych. Jednym z nowych podejść jest terapia immunomodulująca, która polega na modyfikowaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu w celu usunięcia złogów białka amyloidowego z mózgu. Innym kierunkiem badań są leki mające na celu hamowanie aktywności enzymów odpowiedzialnych za tworzenie tych złogów, jak również metody mające na celu ochronę i regenerację komórek nerwowych. Mimo że żadne z tych podejść nie gwarantuje jeszcze całkowitej skuteczności, dają one nadzieję na przyszłe, bardziej efektywne metody leczenia choroby Alzheimera.

Dodaj komentarz