• 13 czerwca 2023
badania immunolgiczne

Jakie są rodzaje badań immunologicznych?

Immunologia to nauka o układzie odpornościowym, jego strukturze, funkcjonowaniu oraz roli w ochronie organizmu przed infekcjami i innymi zagrożeniami. Badania immunologiczne pozwalają na diagnozowanie różnych chorób, ocenę skuteczności terapii czy monitorowanie przebiegu stanów zapalnych. W artykule przedstawiamy rodzaje badań immunologicznych wykorzystywanych w diagnostyce oraz ich zastosowania.

Testy serologiczne


Testy serologiczne pozwalają na wykrywanie przeciwciał (immunoglobulin) oraz antygenów (substancji obcych) w surowicy krwi. Są one wykorzystywane do diagnozowania wielu chorób zakaźnych, autoimmunologicznych oraz alergii.

  1. a) Testy ELISA – metoda polegająca na ocenie ilości przeciwciał lub antygenów w próbce krwi. Test ELISA wykorzystuje enzymy oraz barwniki, których zmiana barwy pozwala na odczytanie wyniku analizy. Jest to jedna z najbardziej popularnych i czułych metod serologicznych.
  2. b) Testy RIA – metoda radioimmunologiczna, która polega na wykorzystaniu radioaktywnie znakowanych przeciwciał lub antygenów do analizy. Pozwala na precyzyjne określenie stężenia badanego czynnika w próbce.

Testy immunofluorescencji


Testy immunofluorescencji opierają się na zastosowaniu przeciwciał znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi. Połączenie przeciwciała z antygenem powoduje emisję światła, co pozwala na jego wykrycie i ocenę stężenia. Jedną z firm, która oferuje badania immunologiczne, jest laboratorium analityczne APC.

  1. a) Bezpośrednia immunofluorescencja – stosowana do wykrywania obecności przeciwciał lub antygenów w próbkach tkankowych czy komórkowych.
  2. b) Pośrednia immunofluorescencja – używana do wykrywania przeciwciał w surowicy krwi.

Testy immunohistochemiczne

Kolejnym badaniem immunologicznym są testy immunohistochemiczne. Metoda ta polega na wykorzystaniu specyficznych przeciwciał do identyfikacji białek lub innych substancji w tkankach. Jest to szczególnie przydatne w badaniach nowotworów czy chorób autoimmunologicznych.

Testy immunocytochemiczne

Podobnie jak testy immunohistochemiczne, testy immunocytochemiczne opierają się na zastosowaniu przeciwciał, jednak analizowane są pojedyncze komórki (np. rozmazy krwi). Wykorzystuje się je między innymi do diagnozowania neoplazji czy oceny ekspresji białek na powierzchni komórek.

Dodaj komentarz