• 14 grudnia 2017
8

Badania psychologiczne – techniki niepisane

Techniki badawcze w psychologii można podzielić na dwie grupy: pisane i niepisane. Oczywiście razem tworzą one coś komplementarnego, pewną całość, jednak i tak przewagę mają te drugie – dają one bowiem pełniejszy obraz, pozwalają na wejście z pacjentem w relację i umożliwiają większe zindywidualizowanie dalszego przebiegu terapii przez psychologa lub psychiatrę.

Badania psychologiczne z wykorzystaniem technik niepisanych to przede wszystkim obserwacja – najbardziej klasyczna metoda psychologiczna, polegająca na odnotowywaniu wszystkich istotnych zachowań pacjenta, które wskazują na jego aktualne przeżycia. Poza tym wśród technik niepisanych znajdziemy zwykłą rozmowę, choć przebiegającą według konspektu sporządzonego przez psychologa, oraz metodę eksperymentalną, która polega na imitowaniu warunków znanych pacjentowi z codzienności i na badaniu jego różnych zachowań w tychże warunkach. Jak jednak wspomnieliśmy, techniki te są komplementarne z technikami pisanymi, dlatego nie można traktować ich jako przeciwieństwo.

Dodaj komentarz