Porady rozwodowe – jak dokonać rozwodu?

Statystyki nie kłamią, związki małżeńskie są przez nas zawierane bardzo chętnie. Niestety, ma to też zła stronę, gdyż coraz większa ich ilość kończy się rozwodem. Warto wiedzieć zatem, jak to wygląda od strony prawnej, ponieważ nie da się ukryć, że jest to trudny czas dla obydwu stron.

Rozwód bardzo często określa się, jako jedną z największych traum, jaka w ogóle może spotkać dorosłego człowieka. Gorsza jest tylko śmierć kogoś nam bliskiego lub bardzo ciężka choroba. Nie ma zatem wątpliwości, że musi być to bardzo przemyślana decyzja. Kiedy posiadamy już stuprocentową pewność, należy dokładnie wiedzieć jak załatwić wszelkie związane z tym formalności. Niezbędne mogą okazać się też porady rozwodowe. Musi być w pełni świadomi, że sprawa rozwodowa to nie tylko bardzo emocjonalne przeżycie, ale też skomplikowana i trudna batalia prawna.

Podstawowe informacje

Aby uzyskać rozwód, konieczne jest by między współmałżonkami nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia. Innymi słowy – kiedy wszelkie więzy między nimi zostały zerwane (fizyczne, duchowe, gospodarcze).

Pozew rozwodowy powinien być złożony w cywilnym oddziale sądu okręgowego, który odpowiada ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków. W jego skład, muszą wchodzić następujące elementy:

  • data i miejscowość
  • oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek o rozwód
  • oznaczenie typu pisma
  • oznaczenie  stron (imię, nazwisko oraz adres) powoda oraz pozwanego
  • dane pełnomocnika
  • oznaczenie żądania pozwu
  • dane dotyczące świadków oraz okoliczności, jakich ich zeznania mają dotyczyć
  • ewentualne zasądzenie kosztów postępowania od drugiej strony
  • uzasadnienie pozwu, gdzie powinny być bardzo szczegółowe opisane okoliczności, które świadczą o dojściu do rozkładu pożycia małżeńskiego

Dowodami w tej sprawie mogą być zdjęcia, nagrania audio i wideo, zeznania świadków, zdjęcia, listy, smsy, a kiedy chodzi o winę małżonka, także notatki z interwencji policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, rachunku listy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, które mogą świadczyć o winie współmałżonka.

W wypadki, kiedy wnosimy o alimenty, koniecznie jest też wykazanie i uzasadnienie potrzeb dzieci oraz małżonka, a także możliwości majątkowe i zarobkowe strony, która zostanie zobowiązana do alimentów. W sytuacji wniosku o podział majątku, konieczne jest wykazanie majątku, który ma się stać przedmiotem podziału.

Pozew musi być też uzupełniony o oryginalny odpis aktu małżeństwa, a także odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci, kiedy te są małoletnie, wszelkie dowody wskazane w pozwie oraz dowód wpłaty za pozew. Co więcej, pozew powinien być podpisany przez małżonka, który go składa. Dokument musi być sporządzony w trzech egzemplarzach. Jeden zachowujemy dla siebie, a dwa pozostałe otrzymuje sąd. Pozew możemy wysłać listem poleconym, ale też złożyć w biurze podawczym w sądzie.

Pozew o rozwód wiąże się z wydatkiem sześciuset złotych. Jest to opłata stała, bez względu na to, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie, czy też nie. W wypadku, gdy powód nie jest w stanie dokonać opłaty, ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Oświadczenie musi być przygotowane według ustalonego wzoru, który otrzymamy w sądzie.

Przy rozwodzie, pomocne okażą się porady prawnika. Często też warto sięgnąć po bezpłatne porady prawne. Jest to rozwiązanie, kiedy nie jesteśmy w stanie załatwić tego samodzielnie, lub nie jesteśmy przekonani jak załatwić wszystkie sprawy. Pamiętajmy jednak, że porady adwokackie nie są tutaj konieczne, gdyż już dzięki powyższym wskazówkom będziemy potrafić złożyć wniosek i dopełnić formalności.