Ośrodki leczenia alkoholizmu a istota tej choroby

Alkoholizm ma wpływ zarówno na sferę psychiczną, jak i fizyczną. Wtedy nieodzowne stają się być ośrodki leczenia alkoholizmu. W wyniku nadmiernego spożywania etanolu może dojść do schorzeń związanych między innymi z wątroby, jak chociażby w przypadku marskości wątroby. Częste reakcje psychiczne, jakie towarzyszą temu nałogowi to frustracja, stres, ból, a także agresywne zachowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się ośrodki leczenia alkoholizmu. Alkoholizm w negatywny sposób oddziałuje na obszary naszego życia. Pracę oraz finanse, często w destruktywny sposób daje się odczuciom członkom rodziny osoby chorej na alkoholizm. W przypadku takich osób często stosuje się termin „osoby współuzależnione”, ponieważ w wyraźny sposób

Czy istnieje przymus leczenia alkoholizmu?

Często stawiane pytanie dotyczy właśnie przymusowego leczenia. Nie jest jednak możliwe, by zmusić osobę chorą do podjęcia leczenia. Wyjątkiem jest decyzja sądu, na mocy której osoba zostaje skierowana na przymusowe leczenie w sytuacji, gdy zagraża swojemu życiu lub zdrowiu, bądź stanowi niebezpieczeństwo dla bliskich osób z otoczenia.

Jakie są metody leczenia uzależnień od alkoholu?

Jedną z metod jest leczenie farmakologiczne, którego zadaniem jest osłabienie bądź zniewolenia objawów odstawienia, które stają się widoczne na początku walki z chorobą. Podstawowe zadania procesu leczenia to całkowita abstynencja i oraz działania mające na celu poprawę ogólnego stanu psychicznego oraz fizycznego osoby chorej. Nieodzownym elementem w walce z nałogiem, jest wsparcie psychoterapeuty. Dzięki jego pracy możliwe jest uzmysłowienie pacjentowi negatywnych skutków nałogu oraz jego destruktywnego wpływu na życie.

Często osoby chore wpadają w tarapaty finansowe, pogorszeniu ulegają kontakty z rodziną, co nasila tylko nałóg. Ważnym elementem terapii jest uświadomienie sobie źródła problemu, ponieważ sam alkohol nigdy nie jest głównym powodem uzależnienia, a jego przyczyna leży często w problemach emocjonalnych, bądź trudnej sytuacji alkoholowej, a samo sięganie po alkohol to tylko alternatywne rozwiązanie sytuacji, bądź sposób radzenia sobie z trudnościami.

Czym są ośrodki leczenia alkoholizmu?

Przede wszystkim osoby chore na alkoholizm mogą udać się do specjalistyczne poradni leczenia uzależnień, gdzie otrzymają niezbędne wsparcie ze strony psychoterapeutów. Także rodzina osoby chorej może uzyskać pomoc w tego typu placówka, jako osoby współuzależnione. Istnieje także możliwość do skorzystania z leczenia ambulatoryjnego na oddziale dziennych. Z reguły zajęcia odbywają się pięć razy w ciągu tygodnia, w godzinach 8 – 14. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają problemy z zachowaniem trzeźwości, chociażby z przyczyn środowiskowych. Oddział leczenie zespołu abstynencyjnego, to miejsce, gdzie pacjencji, w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia, przyjmowani są natychmiastowo. Pobyt na oddziale trwa od 7 do 10 dni, po czym osoba chora zostaje skierowana do poradni leczenia uzależnień, bądź grupy wsparcia, gdzie kontynuuje leczenie.

Istnieją również prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu, gdzie chorzy otrzymują kompleksową opiekę w zakresie psychoterapii, a także pomoc podczas okresu abstynencji i pojawienia się syndromu odstawienia, który może okazać się trudnym momentem w walce z nałogiem, przez dokuczające dolegliwości, jak nudności, bóle stawów i głowy, bóle żołądka. Również w tym miejscu, obok wsparcia farmakologicznego, integralnym elementem leczenia, są sesje terapeutyczne, na których chorzy mają możliwość spojrzeć na swój nałóg oraz jego negatywny wpływ na życie, co tylko umacnia ich w chęci zerwania z nałogiem.