Archiwum kategorii: prawo i administracja

Codzienność w kancelarii prawnej

W zależności od tego, czym dana kancelaria się zajmuje, zależy podział obowiązków i podział na działy specjalistyczne. Najszerszy zakres obowiązków mają prawnicy zajmujący się postepowaniami sądowymi (karnymi, cywilnymi czy administracyjnymi).

Mniejsze kancelarie nie dzielone są na działy i zajmują się szeroko pojętą obsługa klientów. Do odpowiednia praktyka dla radców prawnych czy adwokatów bo wszechstronna wiedza prawnicza pozwala im na rozwój i nabywanie doświadczenia na wielu płaszczyznach.

Cenione kancelarie prawne Gliwice stawiają przede wszystkim na organizację, terminy, staranność w wykonywaniu zadań, pracę w oparciu o najnowsze przepisy dostępne dzięki systemom informacji prawnej i programom do obsługi kancelarii i konkretny zakres obowiązków pracowników. Z czasem pracownikom powierzane są coraz bardziej zawiłe sprawy, dzięki czemu możliwe jest dokształcanie, nabywanie umiejętności niezbędnych w wykonywanej pracy prawnika, pewności siebie i możliwość kształtowania siebie wśród publiczności na sali sądowej i zrozumieniu klienta i jego problemu, oczekiwań.

Każdy dzień w kancelarii prawnej jest inny od poprzednich. Oczywiście wiele kwestii dotyczy sporządzania pism procesowych, przygotowań do rozpraw, przyjmowania strategii w oparciu o wymagania klienta, ale to wszystko sprawia, że ten zawód nie może być nudnym i przewidywalnym.

To, do jakiej kancelarii trafi początkujący prawnik ma wpływ na jego przyszłość, karierę. Dobry prawnik posiada szeroką wiedzę prawniczą ale i psychologiczną, potrafi słuchać i wie jak być słuchanym, perfekcyjnie przygotowuje się do sprawy, napisania pisma czy opracowania planu działania w porozumieniu z klientem. Te i wiele innych umiejętności sprawi, że będzie odpowiednią osoba na odpowiednim miejscu.

Na czym polega zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza?

Dom, mieszkanie czy działka we współwłasności z innymi osobami nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem. Wówczas mogą pojawić się różne spory, na przykład dotyczące użytkowania nieruchomości czy jej sprzedaży. Warto wtedy pomyśleć o zniesieniu współwłasności nieruchomości.

Współwłasność nieruchomości to częsty problem, który może pojawić się po rozwodzie, otrzymaniu spadku czy darowizny. Gdy współwłaściciele chcą podzielić nieruchomość, wtedy wykonuje się również zniesienie współwłasności. W takim przypadku można udać się także do notariusza.

Dzisiaj zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza prowadzane jest coraz częściej, ale warto wskazać, że taka procedura nie może być zastosowana w każdym przypadku.

Na czym dokładnie polega zniesienie współwłasności nieruchomości prowadzone w kancelarii? Na to pytanie odpowiada kancelaria notarialna Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska, która świadczy swoje usługi w Łodzi.

Kiedy możliwe jest zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza?

Gdy chcemy wykonać zniesienie współwłasności mieszkania, domu czy też innej nieruchomości, w takim przypadku muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

 • wszyscy współwłaściciele muszą być zgodni co do zasad, na których prowadzony będzie podział nieruchomości
 • wszyscy współwłaściciele muszą stawić się w kancelarii notarialnej w tym samym czasie

Zatem zniesienie wspolwlasnosci będzie możliwe tylko wtedy, gdy współwłaściciele dogadają się pomiędzy sobą i nie będą mieli żadnych zastrzeżeń co do podziału nieruchomości w konkretny sposób. Także współwłasność nieruchomości można znieść wtedy przez przekazanie nieruchomości jednej osobie.

Jeżeli powyższe wymogi nie będą spełnione, wówczas konieczne będzie sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości.

Jak odbywa się zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza?

Gdy współwłaściciele posiadający nieruchomość są zgodni co do podziału, mogą umówić się do kancelarii, która wykona procedurę. Taką możliwość posiada każdy notariusz w kraju, dlatego też jeśli chcemy, aby przeprowadził ją notariusz w Łodzi, adresy możemy znaleźć już teraz on-line.

Procedura polega na przygotowaniu aktu notarialnego, który stwierdza zniesienie współwłasności działki, domu, mieszkania czy innej nieruchomości. Wówczas w akcie umieszcza się wszystkie informacje dotyczące podziału według zasad współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza – zawartość aktu notarialnego:

 • Dane dotyczące wszystkich osób biorących udział w procedurze
 • Zasady podziału nieruchomości w sposób ustalony przez współwłaścicieli.
 • Rozliczenia współwłaścicieli w ramach podziału.
 • Oświadczenia o poniesieniu udziałów, postanowienia związane z dopłatami, spłatami i ich terminami.
 • Wnioski skierowane do sądu wieczystoksięgowego związane z założeniem nowych ksiąg, gdy dotychczas nie zostały one założone albo z wpisami do ksiąg już istniejących.
 • Dane i podpis notariusza.

Po przygotowaniu aktu notarialnego notariusz zajmuje się także formalnościami związanymi z księgami wieczystymi.

Zatem dzisiaj sądowe zniesienie współwłasności nie jest już konieczne, ponieważ można skorzystać z procedury u notariusza. To lepsze rozwiązanie niż zniesienie współwłasności nieruchomości w sądzie – możemy zaoszczędzić swój czas i zrobić wszystko wygodniej!

Porady rozwodowe – jak dokonać rozwodu?

Statystyki nie kłamią, związki małżeńskie są przez nas zawierane bardzo chętnie. Niestety, ma to też zła stronę, gdyż coraz większa ich ilość kończy się rozwodem. Warto wiedzieć zatem, jak to wygląda od strony prawnej, ponieważ nie da się ukryć, że jest to trudny czas dla obydwu stron.

Rozwód bardzo często określa się, jako jedną z największych traum, jaka w ogóle może spotkać dorosłego człowieka. Gorsza jest tylko śmierć kogoś nam bliskiego lub bardzo ciężka choroba. Nie ma zatem wątpliwości, że musi być to bardzo przemyślana decyzja. Kiedy posiadamy już stuprocentową pewność, należy dokładnie wiedzieć jak załatwić wszelkie związane z tym formalności. Niezbędne mogą okazać się też porady rozwodowe. Musi być w pełni świadomi, że sprawa rozwodowa to nie tylko bardzo emocjonalne przeżycie, ale też skomplikowana i trudna batalia prawna.

Podstawowe informacje

Aby uzyskać rozwód, konieczne jest by między współmałżonkami nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia. Innymi słowy – kiedy wszelkie więzy między nimi zostały zerwane (fizyczne, duchowe, gospodarcze).

Pozew rozwodowy powinien być złożony w cywilnym oddziale sądu okręgowego, który odpowiada ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków. W jego skład, muszą wchodzić następujące elementy:

 • data i miejscowość
 • oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek o rozwód
 • oznaczenie typu pisma
 • oznaczenie  stron (imię, nazwisko oraz adres) powoda oraz pozwanego
 • dane pełnomocnika
 • oznaczenie żądania pozwu
 • dane dotyczące świadków oraz okoliczności, jakich ich zeznania mają dotyczyć
 • ewentualne zasądzenie kosztów postępowania od drugiej strony
 • uzasadnienie pozwu, gdzie powinny być bardzo szczegółowe opisane okoliczności, które świadczą o dojściu do rozkładu pożycia małżeńskiego

Dowodami w tej sprawie mogą być zdjęcia, nagrania audio i wideo, zeznania świadków, zdjęcia, listy, smsy, a kiedy chodzi o winę małżonka, także notatki z interwencji policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, rachunku listy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, które mogą świadczyć o winie współmałżonka.

W wypadki, kiedy wnosimy o alimenty, koniecznie jest też wykazanie i uzasadnienie potrzeb dzieci oraz małżonka, a także możliwości majątkowe i zarobkowe strony, która zostanie zobowiązana do alimentów. W sytuacji wniosku o podział majątku, konieczne jest wykazanie majątku, który ma się stać przedmiotem podziału.

Pozew musi być też uzupełniony o oryginalny odpis aktu małżeństwa, a także odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci, kiedy te są małoletnie, wszelkie dowody wskazane w pozwie oraz dowód wpłaty za pozew. Co więcej, pozew powinien być podpisany przez małżonka, który go składa. Dokument musi być sporządzony w trzech egzemplarzach. Jeden zachowujemy dla siebie, a dwa pozostałe otrzymuje sąd. Pozew możemy wysłać listem poleconym, ale też złożyć w biurze podawczym w sądzie.

Pozew o rozwód wiąże się z wydatkiem sześciuset złotych. Jest to opłata stała, bez względu na to, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie, czy też nie. W wypadku, gdy powód nie jest w stanie dokonać opłaty, ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Oświadczenie musi być przygotowane według ustalonego wzoru, który otrzymamy w sądzie.

Przy rozwodzie, pomocne okażą się porady prawnika. Często też warto sięgnąć po bezpłatne porady prawne. Jest to rozwiązanie, kiedy nie jesteśmy w stanie załatwić tego samodzielnie, lub nie jesteśmy przekonani jak załatwić wszystkie sprawy. Pamiętajmy jednak, że porady adwokackie nie są tutaj konieczne, gdyż już dzięki powyższym wskazówkom będziemy potrafić złożyć wniosek i dopełnić formalności.

Adwokat rozwody gdynia a problemy alkoholowe

Adwokat rozwody Gdynia na tle problemów alkoholowych

Adwokat rozwody Gdynia wskazuje, że alkoholizm jest przypadłością rodzinną. Prawdopodobieństwo, że dzieci alkoholików same również zostaną alkoholikami jest cztery razy większe niż w przypadku innych dzieci; w przypadku wnuków alkoholików ryzyko wzrasta trzykrotnie. Córki alkoholików są bardziej od innych dziewcząt skłonne poślubić alkoholików, powtarzając tym samym bolesny cykl w następnych pokoleniach.

Niezbyt często problemy, wynikające z nadużywania alkoholu przez rodziców, przekazywane są z rodzica na dziecko i z dziadka na wnuka tak, że łańcuch rodzinnego cierpienia nie znajduje końca. Termin problemy alkoholowe odnosi się do występowania zespołu zależności alkoholowej lub szkodliwego używania alkoholu. Pojęcie używanie szkodliwe alkoholu definiuje się jako sposób przyjmowania tej substancji, który powoduje szkody zdrowotne: somatyczne lub psychiczne. Adwokat rozwody w Gdynii nakreśla, że uzależnienie jako zaburzenie w funkcjonowaniu mózgu może być postrzegane na dwa sposoby. Po pierwsze, wiele różnorodnych badań doprowadziło do wniosku, że pewne wrodzone różnice w budowie mózgu sprawiają, iż niektóre osoby są bardziej podatne na popadnięcie w nałóg niż inne. Po drugie, u osób nadużywających alkoholu pojawiają się zmiany w budowie i funkcjonowaniu mózgu, które sprawiają, że ludziom tym jest niezwykle trudno odstawić dany środek odurzający jedynie pod wpływem siły woli.

Umundurowana uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tak określone zadania zobowiązują Policję do poszukiwania takich form działania, w których bez stosowania przymusu państwowego i bez stanowienia norm prawnych osiągnąć można określone, pożądane efekty, jeżeli chodzi o czynności jakie w tym temacie musi wykonywać adwokat rozwody w Gdynii. Inicjatorski charakter tej działalności polega na umiejętności przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa organizowania działalności profilaktyczno – prewencyjnej, określania celów zbieżnych z oczekiwaniami indywidualnymi i grupowymi w określonym środowisku.

Chcemy służyć Tobie jak najlepiej. Jeżeli nie uda się nam wypełnić powyższych zobowiązań w konkretnych sprawach, wyjaśnimy, dlaczego w danym przypadku nie mogliśmy zapewnić wysokiego standardu służby, którego osiągnięcie jest naszym celem i którego masz prawo oczekiwać. To zacytowane zakończenie wyraźnie pokazują olbrzymią rolę ciągłego dialogu pomiędzy policją a społeczeństwem w sprawach bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane decyzje są wspólnie realizowane i wspólnie ponosi się za nie odpowiedzialność. Podział terytorialny państwa nie jest jedynym układem, na którym opiera się struktura organizacyjna Policji przedstawiając stanowisko adwokat rozwody w Warszawie. Wynika ona również z ustawowych zadań dotyczących ochrony bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 4 ustawy Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W skład Policji wchodzi również policja sądowa oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne, a także zaplecze szkoleniowe – Wyższa Szkoła Policji i szkoły policyjne. Komendant główny Policji może tworzyć także jednostki badawczo – rozwojowe.

Policja, jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego stanowi element niezbędny struktury organizacyjnej każdego państwa, bez którego jego stabilność i ład społeczny byłby nie do utrzymania. To plasuje ją bardzo wysoko w hierarchii różnych zawodów, ale jednocześnie równie wysoko podnosi próg wymagań etycznych, stawianych jej funkcjonariuszom, wskazuje adwokat rozwody w Gdynii. Policjanci są ukazywani jako, że są przede wszystkim pracownikami o dużej wiedzy, ekspertami, doradcami w dziedzinie bezpieczeństwa dla innych instytucji zajmujących się tą problematyką.